Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.

Certyfikaty kwalifikowane służą m.in. do:

·      wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)

·      podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)

·      wystawiania e-faktur

·      uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych

·      sporządzania dokumentacji medycznej

·      składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)

·      składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu

·      zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej itp.

Cennik

ODNOWIENIE CERTYFIKATU

Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych
przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

Certyfikat ważny 1 rok  90 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 2 lata 105 zł + 23% VAT

ZESTAW BEZ CZYTNIKA
Certyfikat ważny 1 rok 190 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 
2 lata 235 zł + 23% VAT

ZESTAW  STANDARDOWY
Certyfikat ważny 1 rok 230 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 
2 lata  275 zł + 23% VAT

ZESTAW  TOKEN
Certyfikat ważny 1 rok  240 zł + 23% VAT
Certyfikat ważny 
2 lata  285 zł + 23% VAT
 

DOKUMENTY POTRZEBNE PODCZAS REJESTRACJI

( REJESTRACJA  TRWA  OK.  10  MINUT )

Certyfikat "uniwersalny", zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:

1.    Ważny dowód osobisty lub paszport.
2.    Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP  (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

 

 Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

 Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu "uniwersalnego", trzeba przedstawić następujące dokumenty  firmy/instytucji:

1.    Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji. 
2.    Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje "we własnym imieniu", "jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", "w charakterze członka organu, albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", czy "jako organ władzy publicznej"), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
3.    Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem -pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny - na mocy obowiązującego prawa - podpisowi odręcznemu.